Disclaimer

DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website (Caesar bbq) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te
maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.


Gebruik van informatie
Caesar bbq streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Caesar bbq niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van
de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een
vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Caesar bbq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Caesar bbq en de gebruiker van de website ontstaan.


E-mail
Caesar bbq garandeert niet dat e-mails die aan Caesar bbq worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat
tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig
worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per email
met Caesar bbq te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Caesar bbq heeft geen invloed op websites van derden en is
niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Caesar bbq aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Caesar bbq zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Caesar bbq daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

We helpen u graag!

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de bovenstaande informatie. We zijn er om te helpen!  

Wim Stijn